Noorte treeninglaagrite toetus

Anname teada, et nüüd on võimalik taotleda treeninglaagritele toetust. Täpsemate tingimustega saad tutvuda siin:
1. Lähtudes noorte sportliku huvihariduse rahastamise võimalustest 2021. aastal, saavad Türi valla noortega tegelevad spordiorganisatsioonid taotleda toetust noortele treeninglaagrite korraldamiseks suvisel koolivaheajal.
2. Taotleja peab omama koolitusluba, treeninggruppide tegevus peab vastama kultuuriministri 26.11.2014 määruses nr 9 “Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” sätestatud nõuetele, noori juhendaval treeneril peab olema kehtiv treeneri kutse, toetatavad noored peavad olema fikseeritud EHIS-es seisuga 31. jaanuar 2021. Taotlejal peavad olema õigeaegselt esitatud andmed spordiregistrile ja äriregistrile.
3. Taotluses esitada Türi valla laste nimed (koos isikukoodidega), kellele taotletakse toetust ja treeninglaagri tegevuskava.
4. Toetatakse spordiorganistasiooni ühe noorte treeninglaagri läbiviimist. Toetuse suurus on kuni 5 eurot ühe noore kohta päevas ja maksimaalselt 500 eurot spordiorganistasiooni kohta.
5. Toetuse taotlused esitada Türi Spordiklubide Liidu „Ühekordse toetuse taotluse” vormil ja saata e-postiga aadressile tyrispordiklubi@gmail.com . Taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2021.
6. Toetuse väljamaksmiseks sõlmitakse klubiga leping.

Posted in Avaleht.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga